Behandlingar

Nybesök 60min – Första besöket för ett långvarigt problem (3mån eller mer sendan debuten) eller fler än ett problemområde

Återbesök 60min – enligt behandlingsplan

Nybesök 30min – Första besöket för ett akut problem

Återbesök 30min – enligt behandlingsplan